Рекомендована публікація

• Тематичні розділи • “HOMO ETHNIKOS” •

• Тематичні розділи • “HOMO ETHNIKOS” •

Етнічні феномени давно стали об’єктом культурологічних досліджень, етнопсихології, етнопедагогіки, етносоціології, етнодемографії, етнолінгвістики… ба навіть, етноботаніки!

Декому відразу спадає думка про штучність конструктів – береш від терміна “етнологія” першу його частину, додаєш назву вже давно існуючої науки й маєш гібрид нової суміжної дисципліни. Недарма існує теза про те, що етнічність є комічною реальністю: морально амбівалентною, парадоксальною на практиці, невловимою в теорії.

Глобалізаційні процеси сьогодення, мультикультуризація немовби стирають об’єктивні вияви етнічного. Проте, як не дивно, дух етніки постійно виконує роль звабника відносно кожної людини, намагаючись втягнути її життя у послідовність буття культурних форм. Більше того, в умовах сучасної світової цивілізації звернення до етнічних коренів виконує захисні, розвиваючо-збагачувальні, стабілізуючі та інші соціально-психологічні функції. Як модель буття етнокультура є певним сценарієм людського існування, для реалізації якого потрібен не один, а кілька учасників.

Сподіваюся, що пропонований науково-освітній проект сприятиме набуттю етнопсихологічних знань, формуванню взаєморозуміння, взаємоповаги та позитивного ставлення до культурного різноманіття в суспільстві, зорієнтує на самостійне вивчення тих чи інших народознавчих феноменів.


• Тематичні розділи • “HOMO ETHNIKOS” • 

Розділ 1. ІСТОРІЯ ЕТНОПСИХОЛОГІЇ


Розділ 2. ЕТНОЦЕНТРИЧНІСТЬ СВІТОБАЧЕННЯ


• Синоцентризм: “Made in China”

• Культурний релятивізм: “дома їж, що хочеш, а в гостях, що дадуть”
• Вестернізація: приймати чи протистояти?

Розділ 3. ЕТНОКУЛЬТУРНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ


• “Малоросійськість”: українці очима росіян


Розділ 4. ЕТНОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИФІКАЦІЯРозділ 5. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ


• Етнофізіогноміка: ідентифікація етнічної зовнішностіНемає коментарів:

Дописати коментар